නැගෙනහිර ගංග රාජවංශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැකිල්ල:Use Indian English

Eastern Ganga Empire

  • 5th cen–1038 CE (Kalinga)
  • 1038–1434 CE (Trikalinga)
අගනුවරDantapuram
Kalinganagara
Kataka
පොදු භාෂාවන්Odia[1]
ආගම
Hinduism
රජයMonarchy
Tri-Kalingadhipati
Gajapati
 
• 1038–1070
Vajrahasta Anantavarman
• 1070–1078
Rajaraja Devendravarman
• 1078–1147
Anantavarman Chodagangadeva
• 1178–1198
Ananga Bhima Deva II
• 1211–1238
Anangabhima Deva III
• 1238–1264
Narasingha Deva I
• 1414–1434
Bhanu Deva IV
ඓතිහාසික යුගයClassical India
• ස්ථාපිත කළේ
1038 CE
• අහෝසි කළේ
1434 CE
ව්‍යවහාර මුදලEastern Ganga fanam
පූර්වප්‍රාප්ති වනුයේ
අනුප්‍රාප්ති වනුයේ
Pitrbhakta dynasty
Somavamshi dynasty
Kalachuris of Ratnapura
Gajapati Empire
Main Temple Structure, Konark Sun Temple

The Eastern Ganga dynasty also known as Rudhi Gangas or Prachya Gangas were a medieval Indian dynasty that reigned from Kalinga from as early as the 5th century to the early 15th century.[2] The territory ruled by the dynasty consisted of the whole of the modern-day Indian state of Odisha as well as major parts of West Bengal, Andhra Pradesh and Chhattisgarh.[3] The early rulers of the dynasty ruled from Dantapuram; the capital was later moved to Kalinganagara (modern Mukhalingam), and ultimately to Kataka (modern Cuttack).[4] Today, they are most remembered as the builders of the world renowned Puri Jagannath Temple and Konark Sun Temple, a UNESCO World Heritage site at Konark, Odisha.

The rulers of Eastern Ganga dynasty defended their kingdom from the constant attacks of the Muslim rulers. This kingdom prospered through trade and commerce and the wealth was mostly used in the construction of temples. The rule of the dynasty came to an end under the reign of King Bhanudeva IV (1414–34), in the early 15th century.[5] Their currency was called Ganga fanams and was similar to that of the Cholas and Eastern Chalukyas of southern India.[6]

References[සංස්කරණය]

  1. Srichandan, G. K. (February–March 2011). "Classicism of Odia Language" (PDF). Orissa Review. p. 54. Retrieved 28 June 2019.
  2. For a map of their territory, see: Schwartzberg, Joseph E. (1978). A Historical atlas of South Asia. Chicago: University of Chicago Press. p. 147, map XIV.3 (d). ISBN 0226742210.
  3. Ganga dynasty, http://www.britannica.com/eb/topic-225335/Ganga-dynasty, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 4 April 2021 
  4. B. Hemalatha (1991). Life in medieval northern Andhra. Navrang. ISBN 9788170130864.
  5. [1] Archived 10 April 2009 at the Wayback Machine.
  6. Patnaik, Nihar Ranjan (1 January 1997). Economic History of Orissa. Indus Publishing. p. 93. ISBN 978-81-7387-075-0. Retrieved 16 February 2015.

External links[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Odisha

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නැගෙනහිර_ගංග_රාජවංශය&oldid=483502" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි