සාතවාහන රාජවංශය

විකිපීඩියා වෙතින්
සතවාහන අධිරාජ්‍යය

सातवाहन / శాతవాహనులు
230 BC–220 AD
Territorial extent of the Satavahana Empire (continuous line), and conquests (dotted line).
Territorial extent of the Satavahana Empire (continuous line), and conquests (dotted line).
අගනුවරPaithan, Junnar near Pune and Dharanikota/ Amaravathi near Guntur
පොදු භාෂාවන්තෙලිඟු
ප්‍රාකෘත/Pro-Marathi
ආගම
බුද්ධාගම
Vedic
රජයMonarchy
රජ 
• 230-207 BC
Simuka
• 190s AD
Madhariputra Svami Sakasena(?)
ඓතිහාසික යුගයAntiquity
• ස්ථාපිත කළේ
230 BC
• අහෝසි කළේ
220 AD
පූර්වප්‍රාප්ති වනුයේ
අනුප්‍රාප්ති වනුයේ
මෞර්ය අධිරාජ්‍යය
Kadamba
Ikshvaku
බටහිර ක්ෂ්ත්‍රපයෝ
Chutu
පල්ලව
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාතවාහන_රාජවංශය&oldid=462540" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි