හික්කඩුව ජාතික උද්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පිහිටීම[සංස්කරණය]

Name board, Hikkaduwa National Park.jpg

දක්ෂිණ ලoකාවේ පිහිටි හික්කඩුවේ සාගර උද්යානය ලොව පිහිටි සුවිශේෂී සාගර උද්යානයකි.

Hikkaduwa Beach.JPG
Meandrina meandrites (Maze Coral).jpg