ලාහුගල කිතුලාන ජාතික උද්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Alcedo atthis 4 (Lukasz Lukasik).jpg

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ජාතික උද්‍යානයකි.