ගල් ඔය ජාතික උද්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ජාතික උද්‍යානයකි.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගල්_ඔය_ජාතික_උද්‍යානය&oldid=326022" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි