ලුනුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ලුනුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානය (යාල බ්ලොක් 5)
IUCN category II (national park)
Landscape with elephant at Lunugamvehera National Park.JPG
ලුනුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානය
Map showing the location of ලුනුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානය (යාල බ්ලොක් 5)
Map showing the location of ලුනුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානය (යාල බ්ලොක් 5)
ලුනුගම්වෙහෙර ජාතික උද්‍යානය
පිහිටුමUva province and Southern province, Sri Lanka
සමීපතම නගරයහම්බන්තොට
ඛණ්ඩාංක6°23′N 81°14′E / 6.383°N 81.233°E / 6.383; 81.233ඛණ්ඩාංක: 6°23′N 81°14′E / 6.383°N 81.233°E / 6.383; 81.233
වර්ග ප්‍රමාණය23,498.8 ha (58,066.8 acres)
සංස්ථාපනයDecember 8, 1995
පාලක ස්ථිතියDepartment of Wildlife Conservation

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ජාතික උද්‍යානයකි.