සැකිල්ල:ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, 2015

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සං • සා 2015 ශ්‍රී ලාංකික පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ සාරාංශය[1][2]
සන්ධාන හා පක්ෂ ඡන්ද % ආසන
දිස්ත්‍රික්ක ජාතික එකතුව
  යහපාලනය සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණ[lower-alpha 1] 5,098,916 45.66% 93 13 106
  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 4,732,664 42.38% 83 12 95
  දෙමළ ජාතික සන්ධානය[lower-alpha 7] 515,963 4.62% 14 2 16
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 543,944 4.87% 4 2 6
  ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය[lower-alpha 3] 44,193 0.40% 1 0 1
  ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 33,481 0.30% 1 0 1
  ස්වාධීන 42,828 0.38% 0 0 0
  සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය[lower-alpha 2] 33,102 0.30% 0 0 0
  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය 28,587 0.26% 0 0 0
බොදු ජන පෙරමුණ 20,377 0.18% 0 0 0
  ද්‍රවිඩ ජාතික ජනතා පෙරමුණ[lower-alpha 8] 18,644 0.17% 0 0 0
  ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය[lower-alpha 4] 17,107 0.15% 0 0 0
  පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 7,349 0.07% 0 0 0
එක්සත් ජනතා පක්ෂය 5,353 0.05% 0 0 0
වෙනත් 24,467 0.22% 0 0 0
වලංගු ඡන්ද 11,166,975 100.00% 196 29 225
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද 517,123
මුළු ඡන්ද 11,684,098
ලියාපදිංචි ඡන්දදායකයින් 15,044,490
ප්‍රකාශ කිරීම 77.66%

References

  1. "Parliamentary Election - 17-08-2015 - Official Election Results". Department of Elections, Sri Lanka. line feed character in |title= at position 36 (help)
  2. "Bonus seats: UNP 13, UPFA 12". The Daily Mirror (Sri Lanka). 18 August 2015.
  1. The UNFGG contested under the name and symbol of UNP.
  2. 2.0 2.1 The ACMC contested separately in one district (Ampara) and with the UNFGG in other districts.
  3. 3.0 3.1 The SLMC contested separately in two districts (Batticaloa and Vanni) and with the UNFGG in other districts.
  4. 4.0 4.1 The CWC contested separately in three districts (Badulla, Kandy and Kegalle) and with the UPFA in other districts.
  5. The CF contested separately in two districts (Nuwara Eliya and Vanni) and with the UPFA in other districts.
  6. The LP contested separately in four districts (Colombo, Galle, Kurunegala and Matara) and with the UPFA in other districts.
  7. The TNA contested under the name and symbol of ITAK.
  8. The TNPF contested under the name and symbol of ACTC.