ශ්‍රී ලංකාවේ උභයජීවී නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රී ලංකාව උභයජීවී විශේෂ 110කට අධික සංඛ්‍යාවක් සඳහා වාසභවන වන අතර, ඉන් විශේෂ 90කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙරටට ආවේණික වේ.[1] මෙලෙසින් 85%ක පමණ ආවේණිකතා ප්‍රතිශතය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ ඉහළම උභයජීවී ආවේණිකතාව සහිත රට බවට පත්ව ඇත.[2] පසුගිය දශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාවෙන් සොයාගැනුණු නව උභයජීවී විශේෂ සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.[3] 1957 ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු උභයජීවී විමර්ශනය මගින් විශේෂ 35ක් හඳුනාගන්නා ලදී. 1996දී උභයජීවී විශේෂ සංඛ්‍යාව 53දක්වා ඉහළ ගියේ, කෞතුකාගාර එකතු පර්යේෂණ සහ ක්ෂේත්‍ර සමීක්ෂණ පාදක කරගනිමිනි. 1998දී පෙතියාගොඩ සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි විසින් මෙම ක්ෂේත්‍ර සමීක්ෂණය මත පදනම්ව විශේෂ 250කට අධික සංඛ්‍යාවක් යෝජනා කෙරිණි. කෙසේනමුත් මීගස්කුඹුර සහ පිරිස විසින් එම සංඛ්‍යාව විශේෂ 140ක් අවට සංඛ්‍යාවක් දක්වා ප්‍රතිශෝධනය කරන ලදී.[4] මෙහි දී "නව" විශේෂ 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් සොයාගැනුණු බවට වූ වාර්තාව විවේචනයට ලක් විය.[5] 2016 වන විට, උභයජීවී විශේෂ 120ක් පිළිබඳ තොරතුරු පකාශයට පත්කෙරිණි. මෙයට ආවේණිකයින් 110ක් ඇතුළත් විය.[6] හිරිදණ්ඩන් විශේෂ තුනක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, තවත් එක් විශේෂයක් විස්තර කළ යුතුව ඇත.

Adenomus, Nannophrys සහ Lankanectes යන උභයජීවී ගණ තුනම ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වේ.[3] නව විශේෂවලින් බහුතරයක් Philautus ගණයට අයත් අතර, මෑතක දී එම ගණයට අයත් විශේෂ Pseudophilautus ගණය යටතට ඇතුළත් කෙරිණි. මේ නිසා ශ්‍රී ලංකාවෙන් Philautus ගණයට අයත් කිසිදු උභයජීවී වශේෂයක් හමු නො‍වේ. Pseudophilautus pardus සහ P. maia යන විශේෂ හමුවන්නේ 1876ට පෙර සිදුකළ එකතුවලින් පමණක් වන අතර, 2007දී එම විශේෂ නව විශේෂ ලෙස විස්තර කෙරිණි. නමුත් මෙම විශේෂ දෙකම වර්තමානය වන විට නෂ්ට වූ විශේෂ යැයි සැලකේ.[7] මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ ඉහළම උභයජීවී නෂ්ට වීම් සහ තර්ජිත ප්‍රතිශතය සහිත රට වශයෙන් නම්කොට ඇත.[2] 20වන සියවසේ දී, මෙරට උභයජීවී විශේෂ අතුරින් 20%ක් පමණම නෂ්ට වී ගිය අතර, සෙසු උභයජීවී විශේෂවලින් අඩක් පමණම නෂ්ට වීමේ තර්ජනය අභිමුව සිටියි. පසුගිය වසර 500 තුළ ලෝකයෙන් නෂ්ට වී ගිය උභයජීවී විශේෂ 34 අතුරින් 19ක්ම ශ්‍රී ලංකාවට අයත් වූ විශේෂ වේ.[3] වාසස්ථාන අහිමි වීම මෙම තර්ජනවලට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, වාසස්ථාන කැබලි වීම, පලිබෝධනාශක භාවිතය සහ වායු දූෂණය ද උභයජීවීන්ට තර්ජන එල්ල කරයි. 2015 අප්‍රේල් මස මෙන්ඩිස් වික්‍රමසිංහ සහ පිරිස විසින් Pseudophilautus ගණයට අයත් තවත් ආවේණික විශේෂයක් හඳුනාගන්නා ලදී. මෙම විශේෂය P.dilmah නම් විය.

උභයජීවීන්[සංස්කරණය]

අඩු අවදානම තර්ජනයට ලක් වූ නෂ්ට වූ ප්‍රමාණවත් නොවන දත්ත
Fl mammals lc.svg
අඩු අවධානයක් යොමු වූ
Fl mammals nt.svg
තර්ජනයට ලක්වීමට ආසන්න
Fl mammals vu.svg
අවදානමට ලක් වූ
Fl mammals en.svg
අන්තරායට ලක් වූ
Fl mammals cr.svg
අතිශයින් අන්තරායට ලක් වූ
Fl mammals ew.svg
වනමය නෂ්ට වූ
Fl mammals ex.svg
නෂ්ට වූ
Fl mammals dd.svg
දත්ත ඌන
Fl mammals nd.svg
ඇගයුමට ලක් නොකළ

Anura ගෝත්‍රය: මැඩියන්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය (අධිකාරය) ආවේණිකතාව තත්ත්වය
Bufonidae කුලය: සත්‍ය ගෙම්බන්
මහනුවර කුරු ගෙම්බා
Kandyan Dwarf Toad
Adenomus kandianus
(ගන්තර්, 1872)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[8]
කෙලාර්ට්ගේ කුරු ගෙම්බා
Kelaart's Dwarf Toad

Adenomus kelaartii (1).JPG

Adenomus kelaartii
(ගන්තර්, 1858)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[9]
අතුකෝරාලගේ ගෙම්බා
Yala Toad
Duttaphrynus atukoralei
(බොගර්ට් සහ සේනානායක, 1966)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[10]
කොටගමගේ ගෙම්බා
Kotagama's Dwarf Toad

Duttaphrynus kotagamai.jpg

Duttaphrynus kotagamai
(ප්‍රනාන්දු සහ දයාවංශ, 1994)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[11]
ගේ ගෙම්බා
Common Indian Toad

Bufo melanosticus 01.JPG

Duttaphrynus melanostictus
(ෂ්නයිඩර්, 1799)
Fl mammals lc.svg
[12]
නොලර්ට්ගේ ගෙම්බා
Noellert's Toad
Duttaphrynus noellerti
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 1998)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[13]
ෂ්නයිඩර්ගේ ගෙම්බා
Ferguson's toad

Davidraju D.scaber img f9.jpg

Duttaphrynus scaber
(ෂ්නයිඩර්, 1799; බලන්න ඩුබොයිස් සහ ඕලර්, 1999: 154)
Fl mammals lc.svg
[14]
Dicroglossidae කුලය: දෙබල්-දිවැති මැඩියන්
උත්පතන මැඩියා
Indian Skipper frog

Euphlyctis cyanophlyctus fem sal.jpg

Euphlyctis cyanophlyctis
(ෂ්නයිඩර්, 1799)
Fl mammals lc.svg
[15]
සයැඟිලි පලා මැඩියා
Green Pond Frog

Euphlyctis hexadactylus sal.jpg

Euphlyctis hexadactylus
(ලෙසන්, 1834)
Fl mammals lc.svg
[16]
Cricket Frog

Rana limnocharis 2 sal.jpg

Fejervarya limnocharis
(බෝයි, 1835)
Fl mammals lc.svg
[17]
ජර්ඩන්ගේ දිය මැඩියා
Jerdon's Bullfrog

Hoplobatrachus crassus.jpg

Hoplobatrachus crassus
(ජර්ඩන්, 1853)
Fl mammals lc.svg
[18]
ලංකා ගල්පර දිය මැඩියා
Sri Lanka Rock Frog

Nannophrys ceylonensis frog.jpg

Nannophrys ceylonensis
(ගන්තර්, 1868)
ආවේණික
Fl mammals vu.svg
[19]
ගන්තර්ගේ ගල්පර දිය මැඩියා
Gunther's Streamlined Frog

Nannophrys guentheri.jpg

Nannophrys guentheri
(බෝලෙන්ජර්, 1882)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[20]
දුම්බර ගල්පර දිය මැඩියා
Kirtisinghe's Rock Frog

Nannophrys marmorata.JPG

Nannophrys marmorata
(කීර්තිසිංහ, 1946)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[21]
Nayak Rock Frog Nannophrys naeyakai
(ප්‍රනාන්දු, වික්‍රමසිංහ සහ රුද්‍රිගු, 2007)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[22]
තුන්හිචි වැලි දිය මැඩියා
Indian Burrowing Frog

Tomopterna breviceps.jpg

Sphaerotheca breviceps
(ෂ්නයිඩර්, 1799)
Fl mammals lc.svg
[23]
ලපවන් වැලි දිය මැඩියා
Sri Lanka Burrowing Frog
Sphaerotheca rolandae
(ඩුබොයිස්, 1983)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[24]
ලංකා කඳුකර මැඩියා
Montane Frog

Zakerana greenii.jpg

Zakerana greenii
(බෝලෙන්ජර්, 1904)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[25]
කීර්තිසිංහගේ මැඩියා
Kirtisinghe's Frog

Zakerana kirtisinghei.JPG

Zakerana kirtisinghei
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ ගබඩාගේ, 1994)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[26]
වෙල් මැඩියා
Bombay Wart Frog
Zakerana syhadrensis
(ඇනන්ඩේල්, 1919)
Fl mammals lc.svg
[27]
Microhylidae කුලය: මුව-පටු මැඩියන්
විසිතුරු රතු මැඩියා
Sri Lankan Painted Frog

PaintedFrog.jpg

Kaloula taprobanica
(පාකර්, 1934)
Fl mammals lc.svg
[28]
කරුණාරත්නගේ මුව පටු මැඩියා
Karunaratne's Narrow-mouthed Frog
Microhyla karunaratnei
(ප්‍රනාන්දු සහ සිරිවර්ධන, 1996)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[29]
විසිතුරු මුව පටු මැඩියා
Ornate Narrow-mouthed Frog

MicrohylaOrnata1.jpg

Microhyla ornata
(ඩමෙරිල් සහ බිබ්රන්, 1841)
Fl mammals lc.svg
[30]
රතු මුව පටු මැඩියා
Red Narrow-mouthed Frog

Microhyla rubra lateral view.jpg

Microhyla rubra
(ජර්ඩන්, 1854)
Fl mammals lc.svg
[31]
ලංකා මුව පටු මැඩියා
Sri Lanka Rice Frog
Microhyla zeylanica
(පාකර් සහ හිල්, 1949)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[32]
නගාඕගේ මොට හොඹු මැඩියා
Nagao's Pug-snouted Frog
Ramanella nagaoi
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2001)
ආවේණික
Fl mammals vu.svg
[33]
දුම්බර මොට හොඹු මැඩියා
Sri Lanka Dot Frog

Ramanella obscura.jpg

Ramanella obscura
(ගන්තර්, 1864)
ආවේණික
Fl mammals nt.svg
[34]
පාකර්ගේ මොට හොඹු මැඩියා
Half-webbed Pug-snouted Frog
Ramanella palmata
(පාකර්, 1934)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[35]
බඩ ‍සුදු මොට හොඹු මැඩියා
White-bellied Pug-snout Frog

RamanellaVariegata4.jpg

Ramanella variegata
(ස්ටොලික්ස්කා, 1872)
Fl mammals lc.svg
[36]
බැලූන් මැඩියා
Marbled Balloon Frog

Unearthed Ballon frog in Bakamuna, Sri Lanka.jpg

Uperodon systoma
(ෂ්නයිඩර්, 1799)
Fl mammals lc.svg
[37]
Ranidae කුලය: සත්‍ය මැඩියන්
රන්වන් දිය මැඩියා
Golden frog

Hylarana aurantiaca-Agumbe.jpg

Hylarana aurantiaca
බෝලෙන්ජර්, 1904
Fl mammals vu.svg
[38]
ලංකා දිය මැඩියා
Gravenhorst's frog
Hylarana gracilis
(ග්‍රේවන්හෝස්ට්, 1829)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[39]
තඹවන් දිය මැඩියා
Bronzed Frog
Hylarana temporalis
(ගන්තර්, 1864)
ආවේණික
Fl mammals nt.svg
[40]
Nyctibatrachidae කුලය: හැඩිදැඩි මැඩියන්
වක රැලි දිය මැඩියා
Corrugated Water Frog
Lankanectes corrugatus
(පීටර්ස්, 1863)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[41]
Rhacophoridae කුලය: පඳුරු මැඩියන්
ලබුගම පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus abundus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[42]
ත්වේට්ස්ගේ පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus adspersus.jpg

Pseudophilautus adspersus
(ගන්තර්, 1872)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[43]
මහඑළිය පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus alto.jpg

Pseudophilautus alto
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[44]
අසංකගේ පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus asankai.JPG

Pseudophilautus asankai
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[45]
රන්වන් පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus auratus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[46]
බඹරදෙණියගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus bambaradeniyai
(වික්‍රමසිංහ සහ පිරිස, 2013)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[47]
නිල් කලවැති පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus caeruleus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[48]
හිරිගඩු පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus cavirostris
(ගන්තර්, 1869)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[49]
තියුණු හොඹු පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus cuspis.jpg

Pseudophilautus cuspis
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[50]
Pseudophilautus dayawansai
(වික්‍රමසිංහ සහ පිරිස, 2013)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[47]
භූෂණ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus decoris
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[51]
Pseudophilautus dilmah
(වික්‍රමසිංහ, බණ්ඩාර, විදානපතිරණ, තෙන්නකෝන්, සමරකෝන් සහ වික්‍රමසිංහ, 2015)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[52]
දිඹුල පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus dimbullae
(ශ්‍රීව්, 1940)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[53]
ක්වීන්වුඩ් පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus eximius
(ශ්‍රීව්, 1940)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[54]
මොට-හොඹු පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus extirpo
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[55]
පලා පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus femoralis.JPG

Pseudophilautus femoralis
(ගන්තර්, 1864)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[56]
ෆර්ගසන්ගේ පඳුරු මැඩියා

Philautus fergusonianus.jpg

Pseudophilautus fergusonianus
(ඈල්, 1927)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[57]
වකුටු කොළ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus folicola
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[58]
ෆ්‍රැන්කන්බර්ග්ගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus frankenbergi
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[59]
දුම්බර පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus fulvus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[60]
හැලිඩේගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus hallidayi
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2005)
ආවේණික
Fl mammals vu.svg
[61]
පට්ටිපොල පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus halyi
(බෝලෙන්ජර්, 1904)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[62]
හැන්කන්ගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus hankeni
(මීගස්කුඹුර සහ ‍මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2011)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[63]
හොෆ්මාන්ගේ පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus hoffmanni.JPG

Pseudophilautus hoffmanni
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[64]
ගෙවතු පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus hoipolloi
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[65]
පටල රහිත පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus hypomelas.jpg

Pseudophilautus hypomelas
(ගන්තර්, 1876)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[66]
ජගත් ගුණවර්ධනගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus jagathgunawardanai
(වික්‍රමසිංහ සහ පිරිස, 2013)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[47]
කරුණාරත්නගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus karunarathnai
(වික්‍රමසිංහ සහ පිරිස, 2013)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[47]
සුදු නාසැති පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus leucorhinus
(ලිච්ටන්ස්ටයින්, වේන්ලන්ඩ් සහ වොන් මාර්ටෙන්ස්, 1856)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[67]
හේකොක් පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus limbus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[68]
හඳපාන් ඇල්ල පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus lunatus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[69]
විශාල පාදැති පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus macropus(Photograph).jpg

Pseudophilautus macropus
(ගන්තර්, 1869)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[70]
Pseudophilautus maia
(මීගස්කුඹුර සහ පිරිස, 2007)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[71]
මැල්කම්ස්මිත්ගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus malcolmsmithi
(ඈල්, 1927)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[72]
කුඩාකන් පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus microtympanum.JPG

Pseudophilautus microtympanum
(ගන්තර්, 1859)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[73]
මිටර්මයර්ගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus mittermeieri
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[74]
මූරිගේ පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus mooreorum.JPG

Pseudophilautus mooreorum
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[75]
දකුණු දිග පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus nanus.jpg

Pseudophilautus nanus
(ගන්තර්, 1869)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[76]
උල් හොඹු පඳුරු මැඩියා

Philautus nasutus.jpg

Pseudophilautus nasutus|
(ගන්තර්, 1869)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[77]
උරුහන්බාන පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus nemus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[78]
නිව්ටන් ජයවර්ධනගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus newtonjayawardanei
(වික්‍රමසිංහ සහ පිරිස, 2013)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[47]
රන්වන්-ඇස් ඇති පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus ocularis
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[79]
තියුණු හොඹු පඳුරු මැඩියා

Philautus oxyrhynchus.jpg

Pseudophilautus oxyrhynchus
(ගන්තර්, 1872)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[80]
දිවේ-ගැටිතැති පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus papillosus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[81]
Pseudophilautus pardus
(මීගස්කුඹුර, මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, ෂ්නයිඩර් සහ පෙතියාගොඩ, 2007)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[82]
පැති තිරැති පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus pleurotaenia
(බෝලෙන්ජර්, 1904)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[83]
පොපීගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus poppiae
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[84]
සුලබ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus popularis
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[85]
කම්මුලේ පැල්ලමැති පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus procax
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[86]
පුරන්අප්පුගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus puranappu
(වික්‍රමසිංහ සහ පිරිස, 2013)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[47]
රජරට පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus regius
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals dd.svg
[87]
ජාලාභ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus reticulatus
(ගන්තර්, 1864)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[88]
ෆාර්න්ලන්ඩ් පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus rugatus
(ඈල්, 1927)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[89]
නුවර පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus rus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals nt.svg
[90]
Pseudophilautus samarakoon
(වික්‍රමසිංහ සහ පිරිස, 2013)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[47]
මලර්ගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus sarasinorum
(මලර්, 1887)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[91]
ගොරහැඬි පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus schmarda
(කෙලාර්ට්, 1854)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[92]
ෂ්නයිඩර්ගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus schneideri
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2011)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[93]
ඇනන්ඩේල්ගේ පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus semiruber.jpg

Pseudophilautus semiruber
(ඇනන්ඩේල්, 1913)
ආවේණික
Fl mammals dd.svg
[94]
මුක්කන් හොඹු ඇති පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus silus.JPG

Pseudophilautus silus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[95]
කැලෑ පඳරු මැඩියා Pseudophilautus silvaticus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[96]
සිංහරාජ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus simba
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[97]
Pseudophilautus singu
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, සහ පෙතියාගොඩ 2009)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[98]
Pseudophilautus sirilwijesundarai
(වික්‍රමසිංහ සහ පිරිස, 2013)
ආවේණික
Fl mammals nd.svg
[99]
අඳුරු ලපවන් පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus sordidus
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals nt.svg
[100]
පුල්ලි සහිත පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus stellatus
(කෙලාර්ට්, 1853)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[101]
ස්ටයිනර්ගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus steineri
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[102]
තැඹිලි-හොඹු ඇති පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus stictomerus (Günther 1876).jpg

Pseudophilautus stictomerus
(ගන්තර්, 1876)
ආවේණික
Fl mammals nt.svg
[103]
ස්ටුවර්ට්ගේ පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus stuarti
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[104]
Pseudophilautus tanu
(මීගස්කුඹුර සහ මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි, සහ පෙතියාගොඩ, 2009)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[105]
හොඹු තිරැති පඳුරු මැඩියා

Pseudophilautus temporalis.jpg

Pseudophilautus temporalis
(ගන්තර්, 1864)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[106]

Pseudophilautus variabilis.jpg

Pseudophilautus variabilis
(ගන්තර්, 1859)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[107]
Pseudophilautus viridis
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[108]
සුදු පුල්ලි ඇති පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus zal
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[109]
Pseudophilautus zimmeri
(ඈල්, 1927)
ආවේණික
Fl mammals ex.svg
[110]
ගන්නෝරුව පඳුරු මැඩියා Pseudophilautus zorro
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2005)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[111]
සුලබ පහිඹු ගස් මැඩියා
Common Hour-glass Tree frog

Polypedates cruciger.jpg

Polypedates cruciger
(බ්ලිත්, 1852)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[112]
පුල්ලි ගස් මැඩියා
Indian Tree Frog

Polypedates maculatus.jpg

Polypedates maculatus
(ග්‍රේ, 1834)
Fl mammals lc.svg
[113]
රන්වැල්ලගේ ගස් මැඩියා
Ranwella's Spined Tree frog
Polypedates ranwellai
(වික්‍රමසිංහ, මුණින්ද්‍රදාස සහ ප්‍රනාන්දු, 2012)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[114]
කඳුකර ගස් මැඩියා
Montane Hour-glass Tree frog

Taruga eques at Haggala2.jpg

Taruga eques
(ගන්තර්, 1858)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[115]
එනසාල් වත්ත ගස් මැඩියා
Morningside Hour-glass Tree frog
Taruga fastigo
(මනමේන්ද්‍ර-ආරච්චි සහ පෙතියාගොඩ, 2001)
ආවේණික
Fl mammals cr.svg
[116]
දික් හොඹු ගස් මැඩියා
Long-snouted Tree frog
Taruga longinasus
(ඈල්, 1931)
ආවේණික
Fl mammals en.svg
[117]

Gymnophiona ගෝත්‍රය: හිරිදණ්ඩන්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය (අධිකාරිත්වය) ආවේණිකතාව තත්ත්වය
Ichyophiidae කුලය: ආසියාතික වලිගැති හිරිදණ්ඩන්
කහ හිරිදණ්ඩා
Ceylon Caecilian

CaecilianNHM.png

Ichthyophis glutinosus
(ලිනේයස්, 1758)
ආවේණික
Fl mammals lc.svg
[118]
දුඹුරු හිරිදණ්ඩා
Pattipola Caecilian
Ichthyophis orthoplicatus
(ටේලර්, 1965)
ආවේණික
Fl mammals vu.svg
[119]
කුඩා කහ හිරිදණ්ඩා
Lesser Yellow-banded Caecilian
Ichthyophis pseudangularis
(ටේලර්, 1965)
ආවේණික
Fl mammals vu.svg
[120]
Ichthyophis sp.
ආවේණික

ආශ්‍රේයයන්[සංස්කරණය]

 1. "Species richness of inland and marine fauna in Sri Lanka." (PDF). The 2007 Red List of Threatened Fauna and Flora of Sri Lanka. Colombo, Sri Lanka: IUCN Sri Lanka and the Ministry of Environment and Natural Resources. 2007. පි. 3. ISBN 978-955-8177-63-1. http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/RL-548.7-003.pdf. 
 2. 2.0 2.1 "The state of amphibians in Sri Lanka". iucn.org. IUCN. Retrieved 29 March 2010.
 3. 3.0 3.1 3.2 Bambaradeniya, Channa N.B., ed (2006) (PDF). The fauna of Sri Lanka : status of taxonomy, research and conservation. IUCN Sri Lanka and Government of Sri Lanka. පිටු 125–131. ISBN 955-8177-51-2. http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2006-030.pdf. 
 4. Meegaskumbura, M.; Bossuyt, F.; Pethiyagoda, R.; Manamendra-Arachchi, K.; Bahir, M.; Milinkovitch, M. C.; Schneider, C. J. (2002). "Sri Lanka: An Amphibian Hot Spot" (PDF). Science. 298 (5592): 379. doi:10.1126/science.298.5592.379. PMID 12376694.
 5. Chaitra, M. S.; Vasudevan, Karthikeyan; Shanker, Kartik (10 April 2004). "The biodiversity bandwagon: the splitters have it" (PDF). Current Science. 86 (7): 897.
 6. http://biodiversityofsrilanka.blogspot.com/p/amphibian-diversity-of-sri-lanka.html
 7. Meegaskumbura, Madhava; Manamendra-Arachchi, Kelum; Schneider, Christopher J.; Pethiyagoda, Rohan (25 January 2007). "New species amongst Sri Lanka's extinct shrub frogs (Amphibia: Rhacophoridae: Philautus)" (PDF). Zootaxa. 1397: 1–15. ISSN 1175-5326.
 8. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Adenomus kandianus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 9. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Deepthi Wickramasinghe (2004). "Adenomus kelaartii". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 10. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Channa Bambaradeniya (2004). "Bufo atukoralei". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 11. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Deepthi Wickramasinghe (2004). "Bufo kotagamai". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 12. Peter Paul van Dijk; Djoko Iskandar; Michael Wai Neng Lau; Gu Huiqing; Geng Baorong; Lue Kuangyang; Chou Wenhao; Yuan Zhigang; Bosco Chan; Sushil Dutta (2004). "Duttaphrynus melanostictus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 13. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Duttaphrynus noellerti". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 14. Sushil Dutta; Kelum Manamendra-Arachchi (2004). "Bufo scaber". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 15. Muhammad Sharif Khan; Theodore Papenfuss; Steven Anderson; Nasrullah Rastegar-Pouyani; Sergius Kuzmin; Sushil Dutta; Kelum Manamendra-Arachchi; Mozafar Sharifi (2008). "Euphlyctis cyanophlyctis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 16. Sushil Dutta; Kelum Manamendra-Arachchi (2004). "Duttaphrynus melanostictus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 17. van Dijk, P.P.; Iskandar, D.; Inger, R.; Wai Neng Lau, M.; Zhao Ermi; Geng Baorong; Dutta, S.; Manamendra-Arachchi, K.; de Silva, A.; Sabitry Bordoloi (2004). "Fejervarya limnocharis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 18. Anand Padhye; Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Sushil Dutta; Tej Kumar Shrestha; Sabitry Bordoloi (2004). "Hoplobatrachus crassus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 19. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Nannophrys ceylonensis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 20. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Nannophrys guentheri". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 21. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Rohan Pethiyagoda (2008). "Nannophrys marmorata". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 22. සැකිල්ල:IUCN2010.3
 23. Annemarie Ohler; Muhammad Sharif Khan; Peter Paul van Dijk; Guinevere Wogan; Sushil Dutta; Robert Inger; Tej Kumar Shrestha; Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Sphaerotheca breviceps". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 24. Kelum Manamendra-Arachchi; Sushil Dutta (2004). "Sphaerotheca rolandae". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 25. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Fejervarya greenii". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 26. Sushil Dutta; Kelum Manamendra-Arachchi (2004). "Fejervarya kirtisinghei". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 27. Nelsoon Annandale (1919). "Fejervarya syhadrensis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 28. Robert Inger; Vivek Ashok Gour-Broome; Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Sushil Dutta (2004). "Kaloula taprobanica". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 29. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Microhyla karunaratnei". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 30. Sushil Dutta; Tej Kumar Shrestha; Kelum Manamendra-Arachchi; Muhammad Sharif Khan; Debjani Roy (2004). "Microhyla ornata". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 31. Anand Padhye; Anslem de Silva; Sushil Dutta; Tej Kumar Shrestha; Kelum Manamendra-Arachchi; Sabitry Bordoloi (2004). "Microhyla rubra". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 32. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Microhyla zeylanica". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 33. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Ramanella nagaoi". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 34. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Ramanella obscura". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 35. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Ramanella palmata". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 36. Sushil Dutta; Kelum Manamendra-Arachchi (2004). "Ramanella variegata". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 37. Das, I.; Dutta, S.; Manamendra-Arachchi, K.; de Silva, A.; Sharif Khan, M. (2004). "Uperodon systoma". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 38. S.D. Biju; Kelum Manamendra-Arachchi; Sushil Dutta; Robert Inger; Anslem de Silva (2004). "Hylarana aurantiaca". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 39. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Deepthi Wickramasinghe (2004). "Hylarana gracilis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 40. S.D. Biju; Kelum Manamendra-Arachchi; Sushil Dutta; Robert Inger; Anslem de Silva (2004). "Hylarana temporalis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 41. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Deepthi Wickramasinghe (2004). "Lankanectes corrugatus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 42. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus abundus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 43. Kelum Manamendra-Arachchi; Sushil Dutta (2004). "Philautus adspersus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 44. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus alto". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 45. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus asankai". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 46. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus auratus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 47. 47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 [1]
 48. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus caeruleus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 49. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus cavirostris". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 50. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus cuspis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 51. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus decoris". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 52. Mendis Wickramasinghe; Imesh Nuwan Bandara; Dulan Ranga Vidanapathirana; Kamani Tennakoon; Sameera Samarakoon; Nethu Wickramasinghe (2004). "Philautus dilmah". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 53. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus dimbullae". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 54. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus eximius". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 55. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus extirpo". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 56. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda; S.D. Biju (2004). "Philautus femoralis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 57. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus fergusonianus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 58. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus folicola". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 59. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi (2006). "Philautus frankenbergi". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 60. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus fulvus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 61. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi (2006). "Philautus hallidayi". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 62. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus halyi". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 63. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi (2011). "Philautus hankeni". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 64. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi (2004). "Philautus hoffmanni". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 65. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus hoipolloi". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 66. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus hypomelas". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 67. Kelum Manamendra-Arachchi; S.D. Biju; Anslem de Silva (2004). "Philautus leucorhinus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 68. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus limbus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 69. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus lunatus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 70. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus macropus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 71. Madhava Meegaskumbura (2007). "Philautus maia". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 72. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus malcolmsmithi". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 73. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Deepthi Wickramasinghe (2004). "Philautus microtympanum". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 74. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi (2006). "Philautus mittermeieri". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 75. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi (2006). "Philautus mooreorum". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 76. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus nanus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 77. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus nasutus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 78. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus nemus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 79. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus ocularis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 80. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus oxyrhynchus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 81. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus papillosus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 82. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2007). "Philautus pardus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 83. Kelum Manamendra-Arachchi; Sushil Dutta; Anslem de Silva (2004). "Philautus pleurotaenia". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 84. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi (2006). "Philautus poppiae". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 85. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus popularis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 86. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus procax". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 87. Manamendra-Arachchi, K.; Pethiyagoda, R.; Karunarathna, S.; Angulo, A. (2009). "Philautus regius". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 88. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Deepthi Wickramasinghe (2004). "Philautus reticulatus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 89. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus rugatus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 90. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus rus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 91. Kelum Manamendra-Arachchi; Sushil Dutta; Anslem de Silva (2004). "Philautus sarasinorum". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 92. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda; Anslem de Silva; Deepthi Wickramasinghe (2004). "Philautus schmarda". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 93. Kelum Manamendra-Arachchi; Madhava Meegaskumbura (2011). "Philautus schneideri". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 94. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus semiruber". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 95. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus silus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 96. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus silvaticus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 97. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus simba". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 98. Kelum Manamendra-Arachchi; Madhava Meegaskumbura; Rohan Pethiyagoda (2009). "Philautus singu". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 99. Mendis Wickramasinghe (2013). "Philautus sirilwijesundarai". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 100. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus sordidus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 101. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda; Sushil Dutta; Anslem de Silva (2004). "Philautus stellatus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 102. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi (2006). "Philautus steineri". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 103. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda; Sushil Dutta; Anslem de Silva (2004). "Philautus stictomerus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 104. Madhava Meegaskumbura; Kelum Manamendra-Arachchi (2006). "Philautus stuarti". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 105. Kelum Manamendra-Arachchi; Madhava Meegaskumbura; Rohan Pethiyagoda (2009). "Philautus tanu". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 106. S.D. Biju; Kelum Manamendra-Arachchi (2004). "Philautus temporalis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 107. S.D. Biju; Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Sushil Dutta (2004). "Philautus variabilis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 108. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus viridis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 109. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus zal". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 110. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Philautus zimmeri". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 111. Kelum Manamendra-Arachchi; Rohan Pethiyagoda (2004). "Philautus zorro". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 112. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Channa Bambaradeniya (2004). "Polypedates cruciger". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 113. Sushil Dutta; Kelum Manamendra-Arachchi; Karthikeyan Vasudevan; Chelmala Srinivasulu; S.P. Vijayakumar; Debjani Roy; Saibul Sengupta; Annemarie Ohler; Ghazi S.M. Asmat (2004). "Polypedates maculatus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 114. Mendis Wickramasinghe (2004). "Polypedates ranwellai". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 115. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; Deepthi Wickramasinghe (2004). "Polypedates eques". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 116. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Polypedates fastigo". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 117. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva (2004). "Polypedates longinasus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 118. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; David Gower; Mark Wilkinson; Oommen V. Oommen (2004). "Ichthyophis glutinosus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 119. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; David Gower; Mark Wilkinson; Oommen V. Oommen; Alex Kupfer (2004). "Ichthyophis orthoplicatus". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.
 120. Kelum Manamendra-Arachchi; Anslem de Silva; David Gower; Mark Wilkinson; Oommen V. Oommen (2004). "Ichthyophis pseudangularis". අන්තරායට ලක්වූ විශේෂයන්ගේ IUCN රතු ලැයිස්තුව. අනුවාදය 2010.1. ස්වභාවධර්මය සුරැකීමේ ජාත්‍යන්තර සංගමය.