ශ්‍රී ලංකා ක්ෂේත්‍ර පක්ෂි විද්‍යා කවය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රී ලංකා ක්ෂේත්‍ර පක්ෂි විද්‍යා
කෙටි නමFOGSL
ආරම්භය1976
වර්ගයලාභ නොලබන සංවිධානය
මූලස්ථානයසත්වවිද්‍යා අංශය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
පිහිටීමකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව
සාමාජිකත්වය600
අනුබද්ධ කිරීම්බර්ඩ්ලයිෆ් ඉන්ටර්නැෂනල්
කාර්ය මණ්ඩලය4
වෙබ් අඩවියhttp://www.fogsl.net/

ශ්‍රී ලංකා ක්ෂේත්‍ර පක්ෂි විද්‍යා කවය, (Field Ornithology Group of Sri Lanka, කෙටියෙන් FOGSL), යනු බර්ඩ්ලයිෆ් ඉන්ටර්නැෂනල් හී අනුබද්ධ ශ්‍රී ලාංකික සංවිධානයක් වේ. වර්ෂ 1976 වසරේදී එය ආරම්භ කරන ලදී.