වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වන සංරක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව තුළ වනාන්තර රැකබලා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු රජයේ දෙපාර්තමේන්තුව වේ.[1]


ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, නිල වෙබ් අඩවිය". Retrieved 2015-09-03.