වෛද්‍ය පීඨය, කොළඔ විශ්වවිද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Faculty of Medicine, UoC
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය පිඨය
ගොනුව:Faculty of Medicine-UOC-Logo.jpg
පිහිටුවන ලද්දේ1870
වර්ගයPublic
කුලපතිMost Rev Dr Oswald Gomis
උපකුලපතිProfessor Chandrika Wijeratne
පීඨාධිපතිProfessor Vajira Dissanayake
පිහිටීමColombo, Sri Lanka
අධ්‍යයන මණ්ඩපUrban
වෙබ් පිටුවOfficial website