පරවි දූපත ජාතික උද්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Sri Lanka-Trincomalee-Pigeon Island.JPG

ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ජාතික උද්‍යානයකි.