දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද ප්‍රයෝරි ස්කූල්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද ප්‍රයෝරි ස්කූල්"
The Adventure of the Priory School 05.jpg
හෝම්ස් හයිඩෙගර්ගේ සිරුර සොයාගන්නා අයුරු, සිඩ්නි පැජට්ගේ සිතුවමකි
කර්තෘආතර් කොනන් ඩොයිල්
කථා මාලාවද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස්
ප්‍රකාශන දිනය1904

"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද ප්‍රයෝරි ස්කූල්" (සිංහල: ප්‍රයෝරි පාසලේ වික්‍රමය) යනු සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල් රචිත ෂර්ලොක් හෝම්ස් කෙටි කථා 56න් එකකි. මෙය ඇතුළු කථා 13ක් ද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස් හි අන්තර්ගත ය. ඩොයිල් සිය ප්‍රියතම හෝම්ස් කථා දොළහ අතර "දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද ප්‍රයෝරි ස්කූල්" දහවැන්න යැයි සඳහන් කරයි.