දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද නෝර්වුඩ් බිල්ඩර්

විකිපීඩියා වෙතින්
"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද නෝර්වුඩ් බිල්ඩර්"
මැක්ෆාර්ලේන් හෝම්ස් සහ වොට්සන් හමුවීම, 1903 සිඩ්නි පැජට්ගේ සිතුවමකි
කර්තෘආතර් කොනන් ඩොයිල්
කථා මාලාවද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස්
ප්‍රකාශන දිනය1903

"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද නෝර්වුඩ් බිල්ඩර්" (සිංහල: නෝර්වුඩ් ඉදිකරන්නාගේ වික්‍රමය) යනු සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල්ගේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කෙටි කථා 56න් එකකි. මෙය ද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස් හි ඇතුළත් දෙවැනි කථාවයි. මෙම කථාව මුලින් ප්‍රකාශයට පත්කෙරුණේ 1903 ද ස්ට්‍රෑන්ඩ් මැගසින් සඟරාවේ සිඩ්නි පැජට්ගේ සිතුවම් සහිතව ය.