දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද ත්‍රී ස්ටූඩන්ට්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද ත්‍රී ස්ටූඩන්ට්ස්"
The Adventure of the Three Students 03.jpg
හෝම්ස්, වොට්සන්, සෝම්ස් සහ බැනිස්ටර්, 1904 සිඩ්නි පැජට්ගේ සිතුවමකි
කර්තෘආතර් කොනන් ඩොයිල්
කථා මාලාවද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස්
ප්‍රකාශන දිනය1904

"දි ඇඩ්වෙන්චර් ඔෆ් ද ත්‍රී ස්ටූඩන්ට්ස්" (සිංහල: ශිෂ්‍යයන් තිදෙනාගේ වික්‍රමය) ‍යනු සර් ආතර් කොනන් ඩොයිල්ගේ ෂර්ලොක් හෝම්ස් කෙටි කථා 56න් එකකි. මෙය ඇතුළු කථා 13ක් ද රිටර්න් ඔෆ් ෂර්ලොක් හෝම්ස් හි අන්තර්ගත ය.