විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:කාලීන සිදුවීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: සිකුරාදා / වෙලාව: 06:30, 1 මාර්තු 2024 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

මාර්තු 1:

ජුලියා

  • 1877 - මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ ප්‍රථම දුම්රිය පානදුරට ධාවනය අාරම්භ වීම.
  • 1970 - ශ්‍රී ලාංකික මළල ක්‍රීඩිකා ශ්‍රියානි කුලවංශ, උපත.
  • 1999 - ජුලියා නමින් හඳුන්වන ප්‍රභවය හඳුනානොගත් සද්දය පටිගත කිරීම.

    තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 29 මාර්තු 1 මාර්තු 2