විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:කාලීන සිදුවීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: බදාදා / වෙලාව: 14:39, 18 මැයි 2022 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
ශ්‍රී ලංකාවේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා


අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

මැයි 18:
  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
  • තවත් සිදුවීම්: මැයි 17මැයි 18මැයි 19