විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:කාලීන සිදුවීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: බ්‍රහස්පතින්දා / වෙලාව: 03:44, 9 දෙසැම්බර් 2022 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
2017 දී ජොස් බට්ලර්

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්