විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:කාලීන සිදුවීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: බ්‍රහස්පතින්දා / වෙලාව: 04:46, 24 සැප්තැම්බර් 2021 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
Taliban fighters in Kabul on 17 August 2021

අද වැනි දිනයක සිදුවීම්