විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:කාලීන සිදුවීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: ඉරිදා / වෙලාව: 02:41, 8 අගෝස්තු 2022 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
ෂින්සෝ අබේ 2022දීඅද වැනි දිනයක සිදුවීම්