විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(ද්වාරය:කාලීන සිදුවීම් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: සිකුරාදා / වෙලාව: 07:22, 18 ජූනි 2021 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
2016 දී ඇලෙක්සි ලියනෝෆ්අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

ජූනි 18:
  • 1698: සංස්කෘතික පුනර්ජීවනයට දායකවූ වැලිවිට සරණංකර හිමි ගේ උපන් දිනය අදයි.

    තවත් සිදුවීම්: ජූනි 17 ජූනි 18 ජූනි 19