විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සියලු පරිශිලකයන් සදහා, මෙම පිටුව සියලු විකිපීඩියාටම වෙදගත් වීම නිසා මම මෙය සංස්කරණය කිරීමට සුලු උත්සාහයක්!!!!

කරුණාකර මෙය සක්‍රීයව තබාගෙන යාමට උදව්කරන්න.--ඝමීර් (talk) 14:53, 24 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)