සැකිලි සාකච්ඡාව:පුවත් සැකෙවින්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙය සක්‍රීයව පවත්වාගෙන යාමට ඔබගේ දායකත්වය අපිට අවශ්‍යවේ, කරුණාකර මෙය සංස්කරණය කරමින් උදව්වෙන්න!!!.--ඝමීර් (talk) 06:15, 25 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)

Using this as if it is only for Sri Lanka[සංස්කරණය]

පසිඳු කාවින්ද
It seems that you are assuming that this is for SL & only Sri lankans are reading this.
You are wrong
Singhalawap (talk) 05:04, 4 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)