ප්‍රවර්ගය:Sidebars with styles needing conversion

විකිපීඩියා වෙතින්

Category:Sidebars with styles needing conversion is a maintenance category to identify templates and modules using a sidebar with an argument with the word 'style' in it (or the 'width' parameter). The specific parameters are listed at Template:Sidebar#Deprecated parameters. This category will only appear on templates and modules which do not have the words "testcase", "sandbox", and "doc" in their titles.

These templates should be fixed to use TemplateStyles (sidebar documentation) using |templatestyles=, |child templatestyles=, and |grandchild templatestyles= where appropriate. See sidebar documentation for some quick rules of thumb.

A specific real conversion example is Template:DYK tools where the styles were moved to Template:DYK tools/styles.css.

An example of two kinds of template that will trigger this category is:

{{Sidebar
| title = Title
| style = width: 18em;
}}
{{Sidebar
| title        = Title
| headingstyle = background: green;
| heading1     = Header1
| content1     = Content1
}}

"Sidebars with styles needing conversion" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 367 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 200 ද වෙති.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)
(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)