විකිපීඩියා:කාලීන සිදුවීම්

විකිපීඩියා වෙතින්
(විකිපීඩියා:Current events වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කාලීන සිදුවීම්

දිනය: සිකුරාදා / වෙලාව: 00:54, 11 ජූලි 2020 IST [refresh]; විමෝචනය

පුවත් සිරස්තල
2016 දී ඇලෙක්සි ලියනෝෆ්අද වැනි දිනයක සිදුවීම්

ජූලි 10:
  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

    තවත් සිදුවීම්: ජූලි 9 ජූලි 10 ජූලි 11