දෙසැම්බර් 30

විකිපීඩියා වෙතින්
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී දෙසැම්බර් 30
2012 (ඉරිදා)
2011 (සිකුරාදා)
2010 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2009 (බදාදා)
2008 (අඟහරුවාදා)
2007 (ඉරිදා)
2006 (සෙනසුරාදා)
2005 (සිකුරාදා)
2004 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2003 (අඟහරුවාදා)

දෙසැම්බර් 30, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 364 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 365 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දිනයක් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_30&oldid=393649" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි