විකිපීඩියා:තෝරාගත් ලිපිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වර්තමාන තෝරාගත් ලිපිය

This star symbolizes the featured content on Wikipedia.

The Main Page includes a section where an adapted lead section from one of Wikipedia's featured articles is displayed. The current month's queue can be found here. The articles appearing on the main page are scheduled by Raul654, who was ratified in 2004 as featured article director, or his delegate Dabomb87.

You can make new requests or comment on current requests at Wikipedia:Today's featured article/requests.

To appear on the main page, an article must already be a featured article (see Featured article candidates), and must have a lead section suitable for the main page.

The format of the Main page blurbs is a single paragraph that is roughly 1200 characters or less in total length, with no reference tags, alternate names, or extraneous bolding. Only the link to the specified featured article is bolded. For biographical articles, birth/death dates are trimmed down to year only. The blurb should be preceded by a lead image when available; fair use images are not allowed.

Raul654 maintains a very small, unofficial list of featured articles that he does not intend to have appear on the main page. If you notice a problem with an upcoming main-page featured article, please leave a message on User talk:Dabomb87 or User talk:Raul654.

The editnotice template for Today's Featured Article is {{TFA-editnotice}}. It is automatically applied by {{Editnotices/Namespace/Main}} when the article's title matches the contents of {{TFA title}}.

තෝරාගත් අන්තර්ගතය:

Featured article tools:

Related pages:

Today's featured article

Zahntempel Kandy.jpg

ශ්‍රී දළදා මාලිගාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්තධාතූන් අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති දන්තධාතූන් වහන්සේ වර්තමානයේ තැන්පත් කර ඇති දළදා මාලිගාවයි. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර නගරයේ පිහිටා ඇත. උඩරට රාජ්‍යය සමයේ (1592 සිට 1815) මෙය ඉදිකර ඇත්තේ එවකට රාජකීය මාලිගා සංකීර්ණය තුලමය. අතීතයේ සිටම ජනතාවගේ පිලිගැනීම අනුව දන්ත ධාතූන් වහන්සේගේ භාරකාරීත්වය දරන තැනැත්තා හට ලංකාද්වීපයේ රජකමට හිමිකම ඇත. මේ නිසා අතීතයේ රජවරු සිය දිවි හිමියෙන් දළදා වහන්සේ ආරක්ෂා කළහ. දළදා වහන්සේ වැඩහිටි මන්දිරය, දාඨාධාතුඝරය, දළදාගේ, දළදා මන්දිරය, දළදා මාලිගය ආදී නම් වලින් හැඳින්වූ බව ගෙනේ. දළදා මාලිගාව පිහිටා ඇති මහනුවර නගරයම යුනෙස්කෝව විසින් ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කර ඇත. මල්වතු හෝ අස්ගිරි දෙපාර්ශවයක ස්වාමීන් වහන්සේලා දිනපතාම දළදා වහන්සේට තේවාව නම් පූජා සත්කාරය පවත්වනු ලබයි. මෙම තේවාව දිනකට තුන් වරක් (පාන්දර, දවල් සහ සවස) පවත්වයි. බදාදා දිනවල විශේෂ පූජාවක් ලෙස නානුමුර මංගල්‍යය පවත්වයි. (තව දුරටත්...)

තෝරාගත් ලිපි: පසුගිය සතියමීළඟ සතිය

Tomorrow's featured article

විකිපීඩියා:තෝරාගත් ලිපිය/දෙසැම්බර් 3, 2021