සෙංකඩගල රාජකීය පරිශ්‍රය

විකිපීඩියා වෙතින්

සිංහලේ අගනුවර ලෙස සෙංකඩගල පැවති යුගයේ රාජධානියේ පාලන කේන්ද්‍රය වූයේ සෙංකඩගල රාජකීය පරිශ්‍රයයි. මෙහි සියළුම ප්‍රධාන ගොඩනැගිලි පාහේ අදටත් (මුල් කටයුත්තටම හෝ වෙනත් කටයුත්තකට) භාවිතයේ පවතී.

නිල ගොඩනැගිලි[සංස්කරණය]

  • මගුල් මඩුව
  • රං ආයුද මණ්ඩපය
  • පත්තිරිප්පුව
  • රාජා ඇතා

ආගමික ස්ථාන[සංස්කරණය]

දළදා මාලිගාව[සංස්කරණය]

මහා දේවාල[සංස්කරණය]

  • නාථ දේවාලය
  • විශ්නු දේවාලය
  • පත්තිනි දේවාලය

රාජකීයයන්ගේ පෞද්ගලික ස්ථාන[සංස්කරණය]

රජ මාලිගාව[සංස්කරණය]

සෙංකඩගල රජ මාලිගාව

සිංහලේ අගනුවර ලෙස සෙංකඩගල පැවති යුගයේ රජ මාලිගාව සෙංකඩගල රජ මාලිගාවයි. වර්තමානයේ ජනාධිපති මන්දිරය නමින් හැඳින්වෙන කොළඹ රජ ගෙදර හැරුනුකොට ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි රජ මාලිගා අතරින් වර්තමානයේ හොඳින්ම ආරක්ෂා වී ඇති රජ මාලිගාවයි.

නාන තොට[සංස්කරණය]