සියම් නිකායේ අස්ගිරි පාර්ශවය

විකිපීඩියා වෙතින්
(අස්ගිරි විහාරය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
අස්ගිරි පාර්ශවය
ආගමික වර්ගයබෞද්ධ
අනුබද්ධථේරවාද
නිර්මාතෘඋපාලි හිමි
ප්‍රධානියාවරකාගොඩ ඥාණරතන හිමි
අනු ප්‍රධානීන්ආනමඩුවේ ධම්මදස්සී හිමි
වෙඬරුවේ උපාලි හිමි
ප්‍රධානීන්ගේ ගෞරව නාමයමහානාහිමි
නිකායසියම්
මූලස්ථානයපෝයමළු විහාරය

මහානාහිමිවරු[සංස්කරණය]

[1]

නම කාල පරිච්ඡේදය
උරුලැවත්තේ ධම්මසිද්ධි මහනායක හිමි 1765-1778
ඉදවලුගොඩ ධම්මපාල මහනායක හිමි 1778-1807
පොතුහැර රතනපාල මහනායක හිමි 1807-1814
මාවතගම සෝභිත මහනායක හිමි 1814-1822
යටවත්තේ චන්ද්‍රඡෝති මහනායක හිමි 1822-1822
යටන්වල සුනන්ද මහනායක හිමි 1824-1835
කොටගම ගුණරතන මහනායක හිමි 1835-1845
උඩුමුල්ලේ රතනජෝති මහනායක 1849-1851
යටවත්තේ සුවර්ණජෝති මහනායක හිමි 1853-1868
වත්තේගම සුමංගල මහනායක හිමි 1869-1885
යටවත්තේ චන්දජෝති මහනායක හිමි 1886-1892
කපුලියද්දේ පියදස්සී මහනායක හිමි 1893-1914
අඹගස්වැවේ රතනජෝති මහනායක හිමි 1914-1921
ගුන්නෑපාන සරණංකර මහනායක හිමි 1921-1929
මුල්ලේගම ගුණරතන මහනායක හිමි 1929-1947
යටවත්තේ ධම්මරතන මහනායක හිමි 1947-1966
උඩුගම රතනපාල මහනායක හිමි 1966-1970
ගොඩමුන්නේ ධම්මානන්ද මහනායක හිමි 1970-1975
පලිපාන චන්ද්‍රානන්ද මහනායක හිමි 1975-1999
උඩුගම බුද්ධරක්ඛිත මහනායක හිමි 1999-2015
ගලගම අත්ථදස්සී මහනායක හිමි 2015-2016
වරකාගොඩ ඥාණරතන මහානායක හිමි 2016-වර්තමානය

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "වසර හත්සිය දහයක්‌ සපිරෙන අස්‌ගිරි මහා විහාරය, දිවයින". සම්ප්‍රවේශය 2017-02-08.


ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]