මහ වැව් නාමාවලිය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
වැවේ නම නිර්මාතෘ ඉදිකල වර්ෂය ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්කය ජල ධාරිතාව (අක්.අඩි.) වැව් බැම්මේ දිග කුඹුරු (අක්කර)
අභය වැව පණ්ඩුකාභය රජ ක්‍රි.පූ 3වන සියවස   අනුරාධපුර   අඩි 1910   අඩි 3900    
තිසා වැව දේවානම්පිය තිස්ස රජ ක්‍රි.පූ 3වන සියවස  අනුරාධපුර        
සොරබොර වැව බුලතා යෝධයා ක්‍රි.පූ 2වන සියවස  බදුල්ල      
මහවිලච්චිය වැව වසභ රජ ක්‍රි.ව. 1-2වන සියවස  අනුරාධපුර        
මින්නේරිය වැව මහා සේන රජ ක්‍රි.ව. 286 පොළොන්නරුව    
හුරුළු වැව මහා සේන රජ     මීටර් 2661     
මාගල්ල වැව මහා සේන රජ          
මහ කනදරාව වැව මහා සේන රජ          
පරාක්‍රම සමුද්‍රය මහා පරාක්‍රමබාහු රජ ක්‍රි.ව.1153-1186  පොළොන්නරුව හෙක්ටයාර් 2539.50  කි. මීටර් 12.38   වපසරිය හෙක්ටයාර් 8093.20
කලා වැව‎ ධාතුසේන රජතුමා    අනුරාධපුරය       
ගිරිතලේ වැව‎  දෙවන අග්බෝ රජතුමා           
අභය වැව (බසවක්කුලම වැව)   පණ්ඩුකාභය රජතුමා   අනුරාධපුරය  අක්කර 205     
පදවිය වැව  සද්දාතිස්ස රජතුමා           
නච්චදූව වැ‍ව දෙවන මුගලන් රජතුමා     අනුරාධපුර        
තබ්බෝව වැව  කාවන්තිස්ස රජතුමා     පුත්තලම      
කන්තලේ වැව  දෙවන අග්බෝ රජතුමා  ක්‍රි.ව. 608-618 ත්‍රිකුණාමලය      
වහල්කඩ වැව              
යෝධ වැව   ධාතුසේන රජතුමා     පුත්තලම      
නුවර වැව        අනුරාධපුර      
මොර වැව            
කවුඩුල්ල වැව            
අල්ලයි වැව            
අම්පාර වැව            
එක්ගල් ආරු වැව              
ජයන්ති වැව           
ඉරක්කාමම් වැව              
කොන්ඩවට්ටවාන් වැව             
නවකිරි ආරු වැව            
දෙබර වැව           
රිදියගම වැව                
බලලු වැව                
කන්ඩලම වැව                
ඉරනමඩු වැව                
මුතුඅයියන්කඩ්ඩුකුලම වැව            
අක්කරායන්කුලම වැව                
පාවට්කුලම වැව            
උන්නිච්චාය වැව              
රුකම් වැව            
පිඹුරත්තාව වැව              
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහ_වැව්_නාමාවලිය&oldid=423799" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි