මහ වැව් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Class work your home work" |- ! වැවේ නම බසවක්කුලම!! නිර්මාතෘ පණ්ඩුකාභය !! ඉදිකල !! ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්කය !! ජල ධාරිතාව (අක්.අඩි.) !! වැව් බැම්මේ දිග!! කුඹුරු (අක්කර) |- | අභය වැව || පණ්ඩුකාභය රජ ||ක්‍රි.පූ 3වන සියවස   || අනුරාධපුර   ||අඩි 1910   ||අඩි 3900   ||   |- | තිසා වැව || දේවානම්පිය තිස්ස රජ || ක්‍රි.පූ 3වන සියවස ||  අනුරාධපුර   ||   ||   ||   |- | සොරබොර වැව || බුලතා යෝධයා || ක්‍රි.පූ 2වන සියවස ||  බදුල්ල ||   ||   ||   |- | මහවිලච්චිය වැව || වසභ රජ || ක්‍රි.ව. 1-2වන සියවස ||  අනුරාධපුර   ||   ||   ||   |- | මින්නේරිය වැව || මහා සේන රජ || ක්‍රි.ව. 286 || පොළොන්නරුව ||  2550ha ||   || |- | || මහා සේන රජ ||   || ගලෙන්බිඳුනුවැව  || මීටර් 2661  ||   ||   |- | මාගල්ල වැව || මහා සේන රජ ||   ||   ||   ||   ||   |- | මහ කනදරාව වැව || මහා සේන රජ ||   ||   ||   ||   ||   |- | පරාක්‍රම සමුද්‍රය || මහා පරාක්‍රමබාහු රජ || ක්‍රි.ව.1153-1186 ||  පොළොන්නරුව || හෙක්ටයාර් 2539.50  || කි. මීටර් 12.38  ||  වපසරිය හෙක්ටයාර් 8093.20 |- | කලා වැව‎ || ධාතුසේන රජතුමා  ||   || අනුරාධපුරය  || 2125ha  ||   ||   |- | ගිරිතලේ වැව‎  || දෙවන අග්බෝ රජතුමා  ||   ||   ||   ||   ||   |- | අභය වැව (බසවක්කුලම වැව)   || පණ්ඩුකාභය රජතුමා ||   || අනුරාධපුරය  || අක්කර 205  ||   ||   |- | පදවිය වැව|| ( 2) මුගලන් රජතුමා  ||   ||   ||  2357ha ||   ||   |- | නච්චදූව වැ‍ව || දෙවන මුගලන් රජතුමා  ||   ||  අනුරාධපුර   ||   ||   ||   |- | තබ්බෝව වැව  || කාවන්තිස්ස රජතුමා  ||   ||  පුත්තලම ||   ||   ||   |- | කන්තලේ වැව  || දෙවන අග්බෝ රජතුමා  || ක්‍රි.ව. 608-618 || ත්‍රිකුණාමලය ||   ||   ||   |- |වහල්කඩ වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |- |යෝධ වැව   || ධාතුසේන රජතුමා  ||   ||  පුත්තලම ||   ||   ||   |- |නුවර වැව   ||  ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජතුමා ||  ශ්‍රී ලංකා රාජවංශයේ අවසන් කාලය ||  අනුරාධපුර ||   ||   ||   |- |මොර වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |- |කවුඩුල්ල වැව   || මහසෙන් රජු ||   ||   ||  2537ha ||   || |- |අල්ලයි වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |- |අම්පාර වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |- |එක්ගල් ආරු වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |- |ජයන්ති වැව  ||   ||   ||   ||   ||   || |- |ඉරක්කාමම් වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||   |- |කොන්ඩවට්ටවාන් වැව  ||   ||   ||   ||   ||   ||   |- |නවකිරි ආරු වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |- |දෙබර වැව  ||   ||   ||   ||   ||   || |- |රිදියගම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||    |- |බලලු වැව   ||  ධාතුසේන රජු ||   ||   ||   ||   ||    |- |කන්ඩලම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||    |- |ඉරනමඩු වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||    |- |මුතුඅයියන්කඩ්ඩුකුලම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |- |අක්කරායන්කුලම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||    |- |පාවට්කුලම වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |- |උන්නිච්චාය වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||  |- |රුකම් වැව   ||   ||   ||   ||   ||   || |- |පිඹුරත්තාව වැව   ||   ||   ||   ||   ||   ||  |}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහ_වැව්_නාමාවලිය&oldid=458676" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි