මහවිලච්චිය වැව

විකිපීඩියා වෙතින්

වසබ රජතුමා විසින් මහවිලච්චිය වැව කරවන ලදි.......

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මහවිලච්චිය_වැව&oldid=476151" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි