පෙබරවාරි 26

විකිපීඩියා වෙතින්

පෙබරවාරි 26, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 57 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 308 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 309).

සිදුවීම්[සංස්කරණය]

ක්‍රි.ව. 1600 ට පෙර[සංස්කරණය]

ක්‍රි.ව. 1601 ත් 1900 ත් අතර[සංස්කරණය]

ක්‍රි.ව. 1901 ට පසු[සංස්කරණය]

උපත්[සංස්කරණය]

ක්‍රි.ව. 1600 ට පෙර[සංස්කරණය]

ක්‍රි.ව. 1601 ත් 1900 ත් අතර[සංස්කරණය]

ක්‍රි.ව. 1901 ට පසු[සංස්කරණය]

විපත්[සංස්කරණය]

ක්‍රි.ව. 1600 ට පෙර[සංස්කරණය]

ක්‍රි.ව. 1601 ත් 1900 ත් අතර[සංස්කරණය]

ක්‍රි.ව. 1901 ට පසු[සංස්කරණය]

නිවාඩු සහ සැමරුම්[සංස්කරණය]

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙබරවාරි_26&oldid=539419" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි