දෙසැම්බර් 27

විකිපීඩියා වෙතින්
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී දෙසැම්බර් 27
2012 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2011 (අඟහරුවාදා)
2010 (සඳුදා)
2009 (ඉරිදා)
2008 (සෙනසුරාදා)
2007 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2006 (බදාදා)
2005 (අඟහරුවාදා)
2004 (සඳුදා)
2003 (සෙනසුරාදා)

දෙසැම්බර් 27, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 361 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 362 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින සතරක් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_27&oldid=393655" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි