දෙසැම්බර් 14

විකිපීඩියා වෙතින්
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී දෙසැම්බර් 14
2012 (සිකුරාදා)
2011 (බදාදා)
2010 (අඟහරුවාදා)
2009 (සඳුදා)
2008 (ඉරිදා)
2007 (සිකුරාදා)
2006 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2005 (බදාදා)
2004 (අඟහරුවාදා)
2003 (ඉරිදා)

දෙසැම්බර් 14, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 348 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 349 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 17 ඉතිරිව තිබේ .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දෙසැම්බර්_14&oldid=393645" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි