ඔක්තෝබර් 1

විකිපීඩියා වෙතින්
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
මෑත වර්ෂයන්හී ඔක්තෝබර් 1
2012 (සඳුදා)
2011 (සෙනසුරාදා)
2010 (සිකුරාදා)
2009 (බ්‍රහස්පතින්දා)
2008 (බදාදා)
2007 (සඳුදා)
2006 (ඉරිදා)
2005 (සෙනසුරාදා)
2004 (සිකුරාදා)
2003 (බදාදා)

ඔක්තෝබර් යනු ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ දසවැනි මාසයයි.මෙය මෙම වසරේ 274 වන දිනය යි. වසර අවසන්වීමට තව දින 91ක් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔක්තෝබර්_1&oldid=393550" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි