මාස

විකිපීඩියා වෙතින්

කාලය මැනීමේ ඒකකයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාස&oldid=50575" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි