ප්‍රවර්ගය:IUCN රතු ලැයිස්තුව අන්තරායට ලක් වූ විශේෂ

විකිපීඩියා වෙතින්


Status iucn3.1 EN.svg IUCN Red List Endangered category.

ExtinctionExtinctionExtinct in the WildCritically EndangeredEndangered speciesVulnerable speciesNear ThreatenedThreatened speciesLeast ConcernLeast ConcernIUCN conservation statuses
All IUCN Red List categories