රත් හඳුන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රත් හදුන් Red Sandalwood දේශීය බෙහෙත් අතුරින් බොහෝ දුර්ලභ වටිනා ඖෂධීය පැලෑටියකි. [සංස්කරණය]

      තරමක් රවුම් කොළයකින් යුක්තය. බොහෝ දුර්ලභව බෙහෙත් වර්ගයක් වන අතර, ඖෂධ ප්‍රතිකාර සඳහා යොදාගනු ලබන ඉතාමත් වටිනා ඖෂධීය ශාකයකි. නිවැරදිවම ශාකය හඳුනාගැනීම කෙසේ වෙතත්, නිවැරදි රත් හඳුන් ලී කැබැල්ලක් සොයා ගැනීමටද බොහෝ දුෂ්කරය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රත්_හඳුන්&oldid=470468" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි