ද්වාරය:රෝමානු කතෝලික සභාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආරම්භය පළමුවන සතවර්ශය .ක‍තෝලික සභාවේ පළමුවන පාප් තුමා ශු.පේදුරු තුමාය. කල්තියා ජේසු තුමා විසින් පේදුරු තුමාහට පවරන ලදි.එය ශු.බයිබලයේ ශු.මතෙව් තුමාගේ සුවිශේෂයේ(16:18.19)“ මම ඔබට කියමි:ඔබ.පේදුරු ය.මේ පර්වතය පිට මාගේ සභාව ගොඩ නගන්නමි.මරනයේ බලයට වුවද,එය පරාජය නොකළ හැකි ය.”