අග්‍රධරයා (රදගුරු වහන්සේ)

විකිපීඩියා වෙතින්

අග්‍රධරයා, ඉංග්‍රීසි වචනය ප්‍රයිමේට් ( ලතින් භාෂාවෙහි ප්‍රයිමාස්, අග්‍ර ස්ථාන යන්නෙන් නිරුක්තිවී ඇත) යනු සමහරක් ක්‍රිස්තියානි සභාවන්හී රදගුරු වහන්සේලාට පිරිනමනු ලබන්නාවූ අභිධානයක් හෝ අනුස්ථානයකි. අදාල සම්ප්‍රදායට අනුකූලව, එය විසින් එක්කෝ අධිකරණ බලමය අධිකාරයක් (අධිකාරමය අභිධානය) හෝ සම්මානමය ප්‍රමුඛතාවයක් (ගෞරවාන්විත අභිධානය) හෝ අදහස් විය හැක. බොහෝ රටවල, අග්‍රධරයාගේ පදනම වන්නේ නගරයක් මිස අගනගරය නොවේ. රටක් පළමුවෙන් ක්‍රිස්තියානි බවට පත්වන විට අග්‍රධරයා එහි අගනගරයේ ස්ථානගත වෙමින් පසුවී ඉක්බිතිව අනාගාමික රජයක් වෙතින් සභාවේ ස්වාධිපත්‍යය රැකගැනුමට අග්‍රධරයා වෙනත් නගරයක විසීම තෝරාගත් ඓතිහාසික වාතාවරණයන් මෙම සම්ප්‍රදායය තුලින් ප්‍රදක්ෂිණා වෙයි.

රෝමානු කතෝලික සභාව[සංස්කරණය]

කතෝලික පිතෘපූජක ( කාදිනල් නොවන) විහ්නය
මෙයද බලන්න: කතෝලික සභාවේ ධූරාවලිය#අග්‍රධරයා සහ රදගුරු වහන්සේ (කතෝලික සභාව)#අග්‍රධරයා
කතෝලික අග්‍රධර (කාදිනල් නොවන) විහ්නය