බෞතිස්මය

විකිපීඩියා වෙතින්

බෞතිස්මය (ග්‍රීක නාම පදය βάπτισμα බැප්ටිස්මා වෙතින්; පහත බලන්න) යනු ක්‍රිස්තියානි සභාවට ඇතුළත් කිරීම සහ ප්‍රතිග්‍රහණය පිළිබඳ ක්‍රිස්තියානි වතාවතක් වන අතර,[1] එය සැමවිටම පාහේ ජලය භාවිතා කරමින් සිදු කෙරෙයි.

  1. ශුද්ධවූ පාවුළු: රෝම 8:15 "ලැබීමේ තත්වයකි" ("පුත්‍රභාවය"), ගලාති 4:5 "පුත්‍රකම ලබනු වස්", එපීස 1: 5 "ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින් උන්වහන්සේගේ දරුවන් බවට පිළිගැනීම" ("ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරණකොටගෙන, අප උන්වහන්සේ පිළිගත් පුත්‍රයන් වන පිණිස").
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෞතිස්මය&oldid=441774" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි