ප්‍රවර්ගය:අත්හදාබැලීම් පිටු ලෙසින් ඉක්මන් මකා දැමීමට යෝජිතයෝ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This category (a subcategory of CAT:CSD) tracks pages that have been nominated for speedy deletion under CSD G2; as they test pages. To list pages in this category, tag them with the template {{db-g2}}. If there is any doubt about the suitability of a page for speedy deletion, consider sending it to XfD instead.

"අත්හදාබැලීම් පිටු ලෙසින් ඉක්මන් මකා දැමීමට යෝජිතයෝ" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.