ප්‍රවර්ගය:විකිපීඩියා මකාදැමීම්

විකිපීඩියා වෙතින්

This category contains pages related to deletion of pages on Wikipedia. The official policy is at Wikipedia:Deletion policy, and a summary of the various processes involved is at Wikipedia:Deletion process.

Ongoing cleanup
Ongoing cleanup

'සටහන: සිංහල මාතෘකා සහිත ලිපි මකා නොදමන්න.'
වේගවත් මැකුම තාවකාලිකව නවතා ඇත. කරුණාකර මකාදැමීමට පෙර එම ලිපි නැවත බලන්න!


'Note: DO NOT DELETE PAGES WITH SINHALA TITLES.'
Speedy deletion is temporarily stopped. Please do a through review of the article before deleting!


Note to Administrators!
You may have to refer විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (policy) for policy changes.

මෙම පිටුව විරේචනය කරන්න

Pages tagged with {{delete}} which need to be deleted.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 13 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 13 වේ.