ප්‍රවර්ගය:විකිපීඩියා මකාදැමීම්

විකිපීඩියා වෙතින්

This category contains pages related to deletion of pages on Wikipedia. The official policy is at Wikipedia:Deletion policy, and a summary of the various processes involved is at Wikipedia:Deletion process.

Ongoing cleanup
Ongoing cleanup

'සටහන: සිංහල මාතෘකා සහිත ලිපි මකා නොදමන්න.'
වේගවත් මැකුම තාවකාලිකව නවතා ඇත. කරුණාකර මකාදැමීමට පෙර එම ලිපි නැවත බලන්න!


'Note: DO NOT DELETE PAGES WITH SINHALA TITLES.'
Speedy deletion is temporarily stopped. Please do a through review of the article before deleting!


Note to Administrators!
You may have to refer විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (policy) for policy changes.

මෙම පිටුව විරේචනය කරන්න

Pages tagged with {{delete}} which need to be deleted.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 16 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 16 වේ.

"විකිපීඩියා මකාදැමීම්" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 18 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 18 ද වෙති.