මන්නාරම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ ආරක්‍ෂිත පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ස්මාරකය රූපය ස්ථානය ග්‍රාම
නිළදාරී
කොට්ඨාශය
ප්‍රාදේශීය
ලේකම්
කොට්ඨාශය
ස්ථාපනය විස්තරය මූලාශ්‍ර
මන්නාරම ඕලන්ද කොටුව සහ කොටු පවුර මන්නාරම 11 අප්‍රේල් 1974 අට්ටාල සතරකින් සමන්විත සතරැස් හැඩැති බලකොටුවකි [1]
මන්නාරම බයෝබැබ් ගස Mannar Bio bab.jpg පල්ලිමුනයි මන්නාරම 28 ජනවාරි 1955 [2]
කේතිශ්වරම් කෝවිල ஈழத்து திருக்கேதீஸ்வர ஆலய கோபுரம் (மன்னார்).jpg තිරුකේතෙිශ්වරම් හා මාන්තෙයි මන්නාරම 7 සැප්තැම්බර් 1973 [3]
ඌරුමලේ ප්‍රදීපාගාරය ඌරුමලේ මන්නාරම 25 මාර්තු 2016 පැරණි ප්‍රදීපාගාරය [4]
ඩොරික් බංගලාව සිලාවතුර
ඉලුක්පකඩවයි පඩවුතුරේ මිනින්දෝරු කුළුණ ඉලුක්පකඩවයි 04 ඉලුක්පකඩවයි මන්තායි-දකුණ 25 මාර්තු 2016 පැරණි ප්‍රදීපාගාරය [4]
තලෙයිමන්නාරම පැරණි ජැටිය තලෙයිමන්නාරම ජැටිය.jpg ඕල්ඩ්පියර් තලෙයිමන්නාරම 25 මාර්තු 2016 පැරණි දුම්රිය ජැටිය [4]

කරුණු[සංස්කරණය]

  1. "ගැසට්". ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය. 4-258. 11 අප්‍රේල් 1974.
  2. "ගැසට්". ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය. 10758. 28 ජනවාරි 1955.
  3. "ගැසට්". ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය. 9-157. 7 සැප්තැම්බර් 1973.
  4. 4.0 4.1 4.2 Gazette 1960 25 මාර්තු 2016, p. 229.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]