පුර පෑලවිය

විකිපීඩියා වෙතින්

පුර පෑලවිය යනු සිංහල මාස ක්‍රමයේ දී මාසයේ පළමු (1) දිනයයි. එසේම මෙය අමාවක දිනයට පසුදිනය වේ.


පූර්වප්‍රාප්තිකයා
අමාවක (පෙර මාසයේ)
පුර පෑලවිය අනුප්‍රාප්තික
පුර දියවක
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුර_පෑලවිය&oldid=501939" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි