පුර දියවක

විකිපීඩියා වෙතින්

පුර දියවක යනු සිංහල මාස ක්‍රමයේ දී මාසයේ දෙවන (2) දිනයයි. එසේම මෙය පුර දියවක දිනයට පසු දිනය වේ.


පූර්වප්‍රාප්තිකයා
පුර පෑලවිය
පුර දියවක අනුප්‍රාප්තික
පුර තියවක
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුර_දියවක&oldid=501940" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි