නෝට්පෑඩ් (මෘදුකාංගය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
නෝට්පෑඩ්
64px
මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස්වල අංගයකි
250px
වින්ඩෝස් 7 තුල නෝට්පෑඩ්
තොරතුරු
වර්ගයවදන් සකසුව
අඩංගුයි සමගසියළුම මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් සංස්කරණ තුල
ආශ්‍රිත සංරචක
වර්ඩ්පෑඩ්

නෝට්පෑඩ් වනාහි මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් සඳහා වූ වදන් සකසුවකි. 1985 දී එළිදැක්වුණු වින්ඩෝස් 1.0 සිට සියළුම මයික්‍රොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පඬතීන්හි අන්තර්ගත ය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නෝට්පෑඩ්_(මෘදුකාංගය)&oldid=433534" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි