පැරණිම පිටු

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:34, 25 මැයි 2024 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. ලින් ද අල්විස්‏‎ (16:00, 16 මැයි 2007)
 2. සිල්ලර වෙළෙඳාම හා තොග වෙළෙඳාම‏‎ (12:27, 15 ජූනි 2007)
 3. ශ්‍රී ලංකා විද්‍යභිවර්ධන සංගමයේ‏‎ (09:19, 18 ජූනි 2007)
 4. ආක්ටික් කලාප‍යේ උණූසුම‏‎ (12:25, 21 නොවැම්බර් 2007)
 5. දේශපාලන විද්‍යාවේ ස්වභාවය.‏‎ (12:35, 21 නොවැම්බර් 2007)
 6. කොරින්ත් සටන (ක්‍රිපූ 146)‏‎ (10:09, 7 ජනවාරි 2008)
 7. ජීවීන්ගේ අනුවර්තන‏‎ (16:03, 1 පෙබරවාරි 2008)
 8. කොටහළු සිරිත්‏‎ (01:48, 13 මාර්තු 2008)
 9. ප්‍රාණ වාදය‏‎ (00:39, 14 මාර්තු 2008)
 10. කොළඹ දේවධර්ම ශාස්ත්‍රාලය‏‎ (01:26, 14 මාර්තු 2008)
 11. සමෘද්ධි‏‎ (09:57, 1 අප්‍රේල් 2008)
 12. බිඳුණු තල්රුක‏‎ (05:27, 19 අප්‍රේල් 2008)
 13. සමන්‏‎ (10:58, 20 අප්‍රේල් 2008)
 14. ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානය‏‎ (07:42, 20 අගෝස්තු 2008)
 15. අයිවර් ඩෙනිස්‏‎ (06:04, 11 ඔක්තෝබර් 2008)
 16. අබිජාන්‏‎ (10:56, 10 ජනවාරි 2009)
 17. යමෞස්සෞක්රෝ‏‎ (11:20, 10 ජනවාරි 2009)
 18. ෆෝර්ත් මුහුදු නෙරුව‏‎ (14:39, 10 ජනවාරි 2009)
 19. කාර්ඩිෆ්‏‎ (10:44, 11 ජනවාරි 2009)
 20. වැඩිහිටි සර්වජන ඡන්ද බලය‏‎ (10:59, 11 ජනවාරි 2009)
 21. කිතුනුවන්‏‎ (19:01, 12 ජනවාරි 2009)
 22. සුලාවේසී‏‎ (06:28, 19 ජනවාරි 2009)
 23. සුවා‏‎ (05:07, 27 ජනවාරි 2009)
 24. ලංකාව - පියමං කල මං පෙත්- 2 වන පරිච්ඡේදය‏‎ (08:44, 10 මැයි 2009)
 25. ජේම්ස් වොට්‏‎ (05:22, 30 මැයි 2009)
 26. 2008 නොවැම්බර මුම්බායි ප්‍රහාර‏‎ (04:30, 2 ජූනි 2009)
 27. අල‏‎ (13:47, 12 ජූනි 2009)
 28. සෞන්දර්යය පිළිබඳ සාපේක්ෂතාවාදය‏‎ (06:21, 20 ජූනි 2009)
 29. සරණාගතයෝ - 2001න් පසු තත්වය‏‎ (08:26, 28 ජූනි 2009)
 30. පුංචි දඔදිව‏‎ (08:43, 7 ජූලි 2009)
 31. සූත්‍රය‏‎ (18:19, 28 ජූලි 2009)
 32. ටැංජන අගය‏‎ (12:37, 4 අගෝස්තු 2009)
 33. කෝසීකන අගය‏‎ (02:48, 6 අගෝස්තු 2009)
 34. ප්‍රතිලෝම කෝසයින‏‎ (02:11, 10 අගෝස්තු 2009)
 35. පෙළ‏‎ (11:37, 13 අගෝස්තු 2009)
 36. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය‏‎ (02:20, 14 අගෝස්තු 2009)
 37. මහාකෝණී ත්‍රිකෝණය‏‎ (02:20, 14 අගෝස්තු 2009)
 38. සමපාද ත්‍රිකෝණය‏‎ (02:48, 14 අගෝස්තු 2009)
 39. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය‏‎ (02:48, 14 අගෝස්තු 2009)
 40. විසම පාද ත්‍රිකෝණය‏‎ (02:49, 14 අගෝස්තු 2009)
 41. SuperCalc‏‎ (02:32, 17 අගෝස්තු 2009)
 42. ශ්‍රිත‏‎ (10:23, 18 අගෝස්තු 2009)
 43. Sum‏‎ (03:32, 30 අගෝස්තු 2009)
 44. පැතුරුම් පත්‏‎ (09:14, 31 අගෝස්තු 2009)
 45. ඉරියාපථ පබ්බ‏‎ (13:15, 10 සැප්තැම්බර් 2009)
 46. මුලින්ම මුද්‍රණය කරන ලද වේල්ස ග්‍රන්ථය‏‎ (16:07, 12 සැප්තැම්බර් 2009)
 47. OpenOffice.org Calc‏‎ (01:52, 13 සැප්තැම්බර් 2009)
 48. “යුදමය වාතාවරණයකදීත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඒඩ්ස් වැලදීමේ ප්‍රවණතාව ඉතාම අවම මට්ටමක”‏‎ (06:30, 16 ඔක්තෝබර් 2009)
 49. ආනාපාන සති භාවනාව‏‎ (14:48, 13 නොවැම්බර් 2009)
 50. වළසා‏‎ (03:09, 22 දෙසැම්බර් 2009)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:පුරාතන_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි