වර්සේල්ස් ගිවිසුම

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Treaty of Versailles
Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and ජර්මනිය
Treaty of Versailles, English version.jpg
Front page of the version in English
අත්සන් කිරීම 28 June 1919
ස්ථානය Versailles, ප්‍රංශය
බලපැවැත්ම 10 January 1920
කොන්දේසිය Ratification by ජර්මනිය and three Principal Allied Powers.
අත්සන්කරුවෝ ජර්මනිය German Reich

එක්සත් රාජධානිය බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යය
ප්‍රංශය ප්‍රංශය
ඉතාලිය Italy
ජපාන අධිරාජ්‍යය Japan
එක්සත් ජනපද United States


Unofficial Ally

බෙල්ජියම Belgium
සන්ධාපනලාභියා French Government
භාෂා French, English
Treaty of Versailles විකිමූලාශ්‍රහී
The Signing of the Peace Treaty of Versailles
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වර්සේල්ස්_ගිවිසුම&oldid=336469" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි