මුගටි ගණය

විකිපීඩියා වෙතින්
මුගටි ගණය
Herpestes
අළු මුගටියෙක් (Herpestes edwardsii)
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Animalia
වංශය: Chordata
වර්ගය: Mammalia
ගෝත්‍රය: Carnivora
කුලය: Herpestidae
ගණය: ''Herpestes''
Illiger, 1811
Species

Herpestes is a genus of the මුගටි කුලයේ (Herpestidae). It is the type genus of the family. It contains the following ten species, with a number of subspecies, and one extinct species:[1]

 • Short-tailed mongoose, Herpestes brachyurus
  • H. b. brachyurus
  • H. b. hosei (by some considered a species, Hose's mongoose Herpestes hosei)[2]
  • H. b. javanensis
  • H. b. palawanus
  • H. b. parvus
  • H. b. sumatrius
 • අළු මුගටියා, Herpestes edwardsi
  • H. e. edwardsi
  • H. e. ferrugineus
  • H. e. lanka
  • H. e. montanus
  • H. e. nyula
 • බොර මුගටියා, Herpestes fuscus
  • H. f. fuscus
  • H. f. flavidens
  • H. f. maccarthiae
  • H. f. rubidior
  • H. f. siccatus
 • Egyptian mongoose, Herpestes ichneumon
  • H. i. ichneumon
  • H. i. angolensis
  • H. i. cafra
  • H. i. centralis
  • H. i. funestus
  • H. i. mababiensis
  • H. i. numidicus
  • H. i. parvidens
  • H. i. sabiensis
  • H. i. sangronizi
  • H. i. widdringtonii
 • Small Asian mongoose, Herpestes javanicus
  • H. j. javanicus
  • H. j. auropunctatus
  • H. j. exilis
  • H. j. orientalis
  • H. j. pallipes
  • H. j. palustris (Bengal mongoose)
  • H. j. peninsulae
  • H. j. perakensis
  • H. j. rafflesii
  • H. j. rubrifrons
  • H. j. siamensis
  • H. j. tjerapai
 • Long-nosed mongoose Herpestes naso
 • Collared mongoose, Herpestes semitorquatus
  • H. semitorquatus semitorquatus
  • H. s. uniformis
 • හෝතම්බුවා, Herpestes smithii
  • H. smithii smithii
  • H. s. thysanurus
  • H. s. zeylanius
 • Crab-eating mongoose, Herpestes urva
  • H. u. urva
  • H. u. annamensis
  • H. u. formosanus
  • H. u. sinensis
 • මහ මුගටියා, Herpestes vitticollis
  • H. v. vitticollis
  • H. v. inornatus
 • Herpestes lemanensis (†=extinct)

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. Wilson, Don E.; Reeder, DeeAnn M., eds. (2005). "Herpestes". Mammal Species of the World (3rd ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2 vols. (2142 pp.). ISBN 978-0-8018-8221-0.
 2. Francis, C.M. & Payne, J. (1985). A field guide to the mammals of Borneo. Malaysia: Sabah Society

සැකිල්ල:Carnivora-stub

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මුගටි_ගණය&oldid=350185" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි