ප්‍රවර්ගය:IUCN රතු ලැයිස්තුව අවදානමට ලක් වූ විශේෂ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This category lists the species considered as vulnerable species by the IUCN Red List.

Status iucn3.1 VU.svg (IUCN Red List category)