සුදු හඳුන්

විකිපීඩියා වෙතින්

සුදු හඳුන්
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය edit
Unrecognized taxon (fix): Santalum
විශේෂය: Template:Taxonomy/SantalumS. album
ද්වීපද නාමය
Template:Taxonomy/SantalumSantalum album
L.
සුදු හඳුන් අත්තක්
  1. Arunkumar, A.N.; Dhyani, A.; Joshi, G. (2019). "Santalum album". IUCN Red List of Threatened Species. 2019: e.T31852A2807668. doi:10.2305/IUCN.UK.2019-1.RLTS.T31852A2807668.en. සම්ප්‍රවේශය 12 November 2021.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සුදු_හඳුන්&oldid=543657" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි