පරිශීලක:Emijrp/List of Wikipedians by number of edits

විකිපීඩියා වෙතින්

බොට්ස් ඇතුළු ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න User:Emijrp/List of Wikipedians by number of edits (bots included).

ගෝලීය ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න meta:User:Emijrp/List of Wikimedians by number of edits.

මෙම ලැයිස්තුවේ සිටීමට අකමැති පරිශීලකයින්ට අනාගත අනුවාද සඳහා මෙම නිර්නාමික ලැයිස්තුවට එකතු විය හැක.

අවම වශයෙන් දින 30ක්වත් සංස්කරණය නොකළ පරිශීලකයින් අළු පැහැයෙන් සිටී.

සලකුණු නොකළ බොට්ස් හැර ඒවා එකතු කළ හැක meta:User:Emijrp/List of Wikimedians by number of edits/Unflagged bots.

මෙම පිටුව අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ 2022-06-07 දී ය.

# User Edits
1 Shwetha 56135
2 Lee (Admin) 29408
3 Singhalawap (Admin) 22898
4 Student.IRQUE.UOC 20857
5 බිඟුවා 15135
6 ෆෙලිඩේ 7789
7 තඹරු විජේසේකර 7683
8 පසිඳු කාවින්ද 6490
9 චතුනි අලහප්පෙරුම 5824
10 අස්ලාන් 2515
11 BuddhikaW88 1945
12 Srimalpunchi 1905
13 Salin813 1560
14 Nirman 1446
15 අනංගයා 1197
16 නන්දිමිතුරු 1024
17 උපුල් 1004
18 සමන් 981
19 Asiri wiki (Admin) 896
20 Vishvax 846
21 Anuranga7 816
22 Chanakal 760
23 Nalmanthi 737
24 Kumudupinto 685
25 Ruwan 663
26 සදීප 637
27 දසනැබළයෝ 622
28 Bhaghi1972 618
29 Svm1 63 607
30 Shane44 592
31 Kylu 580
32 Snowolfd4 533
33 Hase1990 441
34 Anandawardhana 437
35 සබර 414
36 උකුස්සා 407
37 Shameermbm 377
38 හංසක123 377
39 Rmcbanda 365
40 Buddhikadissanayake 354
41 ChanakaW 350
42 Lahiru k 323
43 Shaakunthala 306
44 Charithjayanada 295
45 නිපුන දොඩන්තැන්න 275
46 Asintha.IQURE.UOC 273
47 W.n. sandamali 270
48 Pathoschild 259
49 ගිල්ගමෙෂ් 254
50 දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 244
51 Pradeepmaduranga 240
52 Chathuri.IRQUE.UOC 230
53 Micdeva 227
54 පසිදු කාවින්ද 221
55 Samanthi.IRRQUE.UOC 219
56 Chathurank 211
57 Nirukshika Sandamali.IRQUE.UOC 210
58 සම්පත් සිටිනාමලුව 210
59 Niluka Sandamali.IRQUE.UOC 207
60 Major Keith 200
61 Gayani.IRQUE.uoc 199
62 Denin.IRQUE.UOC 192
63 Nipuni.IRQUE.UOC 183
64 Priyadarshi.IRQUE.UOC 183
65 Shakila.lokumanna 177
66 Ravincaldera 175
67 Thakshi 174
68 Jiro Ono 170
69 Thmixn235 167
70 Ayomi tharangani.IRQUE.UOC 166
71 Sasakthi 163
72 මහාසෝණ 162
73 Sathindra 160
74 Sameera94 159
75 Chandu.IRQUE.UOC 151
76 Maneendra 151
77 කච්චදේව 147
78 Kanishka 3000 147
79 Chandralekha.IRQUE.UOC 147
80 Prasa7 147
81 ගීතික සපුකොටන 147
82 080286c 146
83 Rev.t.Jinawansa 145
84 Jose77 144
85 Nishancw 144
86 Nadee.IRQUE.UOC 140
87 Kasuni.wee 140
88 Wathsala.IRQUE.UOC 139
89 Rangika.IRQUE.UOC 139
90 Chalani 137
91 Budhajeewa 135
92 Ukussa 133
93 සුරනිමල 132
94 Namkumara 131
95 Codex Sinaiticus 130
96 Samadara.IRQUE.uoc 129
97 Thameera123 127
98 Cwijayakoon 126