පරිශීලක:අනංගයා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Resaluton! mi revenis SInnocent.gif [සංස්කරණය]

1

Logo SAVE.JPG
මෙම පරිශීලකයා සෑම විටකම​ අවම සංස්කරණ සංඛ්‍යාවක් පවත්වා ගැනීමට උත්සහ කරයි.

2

☺ මෙම පරිශීලකයා පිළිගැනීමේ කමිටුවේ සාමාජිකයෙකි.
No: Date Article
1 2016-07-26 උපකාරක භාෂා
2 2016-07-27 මාජරි බෝල්ටන්
3 2016-07-28 සම්මත උපභාෂාව
4 2016-07-29 වාර්ගික භාෂා
5 2016-07-30 සුපිරි උපභාෂාව
6 2016-07-31  නීනෝර්ස්ක්
7 2016-08-01
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:අනංගයා&oldid=370106" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි