පරිශීලක:අස්ලාන්

  විකිපීඩියා වෙතින්


  2,400+ මෙම පරිශීලකයා 2,400 ට වඩා සංස්කරණ දායකත්වයක් විකිපීඩියාවට දක්වා ඇත.
  MEng මෙම පරිශීලකයා ඉංජිනේරු විද්‍යාපති උපාධිය දරන්නෙක් වෙයි.
  +
  මෙම පරිශීලකයාට Google+හි පැතිකඩක් ඇත.
  Noia 64 apps karm.png


  Study proverb.PNG
  දවසේ කියමන


  අස්ලාන් තම්බි ජීවත් වන ප්‍රදේශයේ අද දිනය හා දැන් වේලාව -- 03:11, ජූනි 9, 2023 (IST) (විරේචනය)

  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:අස්ලාන්&oldid=198396" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි